TERAPIJA NA “DALJINU”

ŠTO JE TO TERAPIJA NA “DALJINU”?

Ukoliko je pacijentu iz bilo kojeg objektivnog razloga onemogućeno prisustvovati terapiji uživo tretman se može obaviti na “daljinu” odnosno bez fizičkog prisustva. Za terapiju na “daljinu” potrebna je jasna i recentna fotografija osobe koju se tretira, ne starija od 6 mjeseci. Pacijenta se prije početka i po završetku terapije kontaktira telefonski. Ukoliko pacijent ne može komunicirati iz bilo kojeg razloga tada netko mora biti uz njega. Bez znanja pacijenta terapija na “daljinu” se ne smije raditi jer pacijent mora biti upoznat s terapijom. Ako pacijent nije svjestan ili se radi o maloljetnoj osobi tada skrbnik može zatražiti terapiju. Pacijent može sjediti ili ležati tokom terapije. Terapija traje 15-20 minuta kroz 4 dana.

KOJI SU REZULTATI TERAPIJE NA “DALJINU”?

Rezultati su jednaki kao i kod grupne terapije. Nema nikakve razlike između terapije uživo i terapije na “daljinu”.

ZNANOST IZA TERAPIJE NA “DALJINU”

Postoje mnoge indikacije, ali još uvijek ne postoji uvjerljivo znanstveno objašnjenje terapijskog mehanizma iza terapije na “daljinu”. Sva istraživanja dovode do fenomena kvantne isprepletenosti. Terapiju na daljinu možemo provoditi na siguran način sa izvanrednim rezultatima čak i ako ne znamo točan mehanizam djelovanja.

PRIJAVI SE