Neprofitna udruga “Nosce te Ipsum osnovana je 2008. godine u Zagrebu. Ciljevi udruge su širenje svijesti o prednostima primjene bioenergije, unapređenje kvalitete života i cjeloviti razvoj čovjeka.

Udrugu je osnovao g.Ivan Roca koji se bioterapijom bavi posljednjih 14 godina. Prvi centar otvoren je u Zagrebu, a Ivan uskoro postaje gostujući terapeut i edukator i u ostalim Europskim gradovima. 

Na poziv sveučilišta Rangsit u Bangkoku, Tajland, Ivan svoje djelovanje širi i na područje Jugoistočne Azije. U samo 5 godine otvara centre za bioterapiju u gradovima: Bangkok, Singapore, Hong-Kong, Kuala Lumpur, Ho Chi Minh City, te na Baliju. Centri na tom području objedinjeni su pod nazivom: Biotherapy Asia.

Biotherapy Asia i Biotherapy Europe dva su povezana centra koja dijele isti ciljdemistificirati i približiti ljudima ovu praksu, te širiti saznanja o prirodnim i holističkim metodama kojima možemo podržati svoje zdravlje.

Biotherapy Europe sa sjedištem u Zagrebu vodi glavni terapeuti udruge: Marina Pirš, a Zagrebački centar osim redovitih grupnih vikend terapija provodi i seminare za obuku novih terapeuta. Centar još djeluje i u Amsterdamu a u planu je i daljnje širenje.

Grupni bioenergetski tretman je prirodna, visoko strukturirana i po svojoj primjeni iznimno jednostavna metoda terapije. Bioterapijske tehnike se mogu jednostavno savladati I primjenjivati u svakodnevnom životu kao profilaktičko (preventivno) i terapijsko sredstvo bilo u kućnoj ili profesionalnoj medicinskoj i veterinarskoj praksi. Bioterapijski postupak je u skladu sa najnovijim znanstvenim otkrićima iz biofizike, immunologije, patologije i kognitivne neurologije čovjeka.