FINALNI ISPIT I CERTIFIKACIJA

Finalni ispit je dio Modul B seminara. Nakon odslušanog modula B, student mora prikupiti i dokumentirati najmanje 25 medicinskih dijagnoza i svjedočanstva sa uspješnim ishodom terapije kako bi se kvalificirao za finalni ispit.

Nakon uspješno položenog finalnog ispita dobiva se certifikat o uspješno završenim svim stupnjevima i naziv bioterapeut/bioterapeutkinja metode: Bioterapija – grupni bioenergetski tretman.

Navedeni certifikat omogućava profesionalno bavljenje bioterapijom i korištenje naziva Bioterapija – grupni bioenergetski tretman.

Finalni ispit provodi se uz najavu i prema unaprijed dogovorenom terminu.
DAN 1 18-22h
Teoretski i praktični ispit

DAN 2 & 3 9-13h; 15-17h

Posjeta bioterapijskom centru

Samostalno provođenje tretmana pred glavnim terapeutima udruge

DAN 4  18h-22h
Podjela certifikata

 

KAKO SE PRIJAVITI?

  • Prijave i termine moguće je dogovoriti putem interneta ili telefonski.
  • Broj sudionika je ograničen.
  • Aktivna participacija u bioterapijskom tretmanu je dio finalnog ispita.
  • Telefonske konzultacije i prijave (pon-pet / 13-19h):
    • +385 (0) 91 568 9094

LOKACIJA ODRŽAVANJA FINALNOG ISPITA

Finalni ispit održava se u hotelu International u Zagrebu na adresi Miramarska 24.

PRIJAVI SE